Hurda Alımı

 

Her türlü hurdalarınızı değerinde  alıyoruz.Her türlü hurda alımı yapan Petra, metal, plastik, kağıt ve diğer hurda türlerini geri dönüşüme kazandırmaktadır.

Bu atıkları değerlendirebilmek için, atıkların mümkün olduğu kadar temiz olması gerekir. Bu açıdan en uygun yaklaşım, bunları üretildiği yerde ayrı toplamak, sonra bir ayırma tesisinde daha saf fraksiyonlara ayırmaktır. Ancak, bazı yerlerde bu yaklaşım sosyo-ekonomik faktörlerden dolayı mümkün değildir.

O durumda, atıklar karışık toplanır, sonra bir ayırma tesisinde yaş çöplerden ayrıştırıldıktan sonra fraksiyonlara ayrıştırılır. Uzun vadede yine amaç, atıkları kaynakta ayrı toplamak olmalıdır.

 

Geri Dönüşüm

 

Firmamız kaynağında ayrı biriktirilen ambalaj atıklarının (kağıt-karton, plastik ve metal) ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılmasını çalışmalarında bulunmaktadır.

Onaylanan Atık Yönetimi Planı çerçevesinde 15.09.2010 tarihinde firmamıza Çevre ve Orman Bakanlığınca Toplama – Ayırma Tesisi (TAT) Lisansı verilmiştir. 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince kağıt-karton, plastik, cam, metal gibi ambalaj atıklarının oluştuğu yerde evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması gerekmektedir.

Firmamız, kaynağında ayrı toplama sisteminin ülkemizde sürdürülebilir bir çalışma olmasını amaçlamaktadır. Atık Yönetim Planı yapılan belediyeler ile ambalaj atığı toplama projeleri gerçekleştirmekte, belediye sınırları içindeki konutlarda, okullarda, işyerlerinde, organize sanayi bölgeleri ve dışındaki fabrikalara ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları ile hizmet vermektedir.